Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки

У віснику містяться результати нових досліджень у різних галузях математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерів і студентів.

Журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки” включено до переліку фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016), та реферується у Реферативному журналі і Zentralblatt MATH.

 

ISBN: 978-966-2142 

ISSN: 1812-5409

Розділи: 

  • Алгебра, геометрія та теорія ймовірностей.
  • Диференціальні рівняння, математична фізика та механіка.
  • Комп'ютерні науки та інформатика.
  • Радіофізика.
  • Сучасна фізика.

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 1991 (серії вісників Київського університету “Математика і механіка”, “Физика”, “Моделирование и оптимизациясложных систем” реорганізовано у “Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки”)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16299-4771 Р від 11.12.2009

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999

Спеціальність ДАК: 01 

Видається: 4 рази на рік

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...


ISSN: 1812-5409